De landbouw in de Krimpenerwaard is een vitale bedrijfstak met toekomstgerichte ondernemers. De veehouderij heeft de laatste jaren een enorme ontwikkeling en schaalvergroting doorgemaakt. Doel voor de komende jaren is deze bedrijfstak vitaal te houden en toekomstgericht te ontwikkelen.

De melkveehouderij in de Krimpenerwaard is de drager van het landschap: doordat koeien nog grazen in de wei, is er nog steeds een uitgestrekt weidelandschap met eindeloos veel sloten en rust. Recreanten genieten van deze omgeving. Steeds vaker wordt de landbouw dan ook gecombineerd met recreatieve activiteiten als arrangementen bij de boer, een theetuin of een bed en breakfast.

Ook speelt de agrariƫr een steeds grotere rol in beheer van natuur in de Krimpenerwaard.

Met de uitvoering van het Veenweidenprogramma staat de landbouw in de Krimpenerwaard, naast alle andere opgaven die er al zijn, de komende jaren voor een grote uitdaging. Partijen willen samen zorgen voor de realisatie van een goede, toekomstgerichte agrarische structuur in de landbouwgebieden.

De agrariƫrs werken daarom samen aan een agenda Landbouw. Dit doen zij samen met het veenweidengebied Gouwe Wiericke tussen Gouda en Nieuwkoop. Hier liggen dezelfde opgaven en uitdagingen.

Zodra dit programma klaar is, kunt u het op deze site terugvinden.